Sya’ban dan Perpindahan Kiblat

Menurut satu pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir (701- 774 H = 1302 – 1373 M) – rahimahullah – perpindahan kiblat dari al-Masjidil Aqsha ke al-Masjidil Haram, terjadi pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 2 hijriyah (al-Bidayah wan-Nihayah [3/308]}.

Baca Semua