Cinta dan Mukhalafah

Adalah al-Bara’ bin Ma’rur – radhiyaLlahu ‘anhu -, seorang tokoh Yatrib (baca: Madinah). Berasal dari suku Khazraj, yang memeluk Islam sebelum nabi Hijrah ke sana, bahkan, telah memeluk Islam sebelum melihat dan bertemu dengan Rasulullah saw. Beliau juga ikut serta dalam Bai’ah Aqabah ke-2, sebuah bai’at yang dikenal dengan bai’atun-nushrah,…

Baca Semua